06 พ.ค. 2563

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงาน สมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนสมุย

      ดร.ณภัทร นาคสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและพันธกิจสัมพันธ์ ร่วมกับ อาจารย์ศันสนีย์ วงศ์สวัสดิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและสื่อสารองค์กร ตัวแทนภาคการศึกษาร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานของสมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจัดทำ workshop ร่วมกับสมาชิกเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนสมุย ณ บ้านมะพร้าว วันอังคารที่ 4 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา

โดยมี ผอ.ศุภากาญจน์ ยอดฉุน ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเกาะสมุย และนายวิทยา หวังพัฒนธน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี และคุณศิราณี อนันต์เมฆ รองประธานสภาอุตสาหกรรมฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาด จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อผลักดันส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนสมุยให้มีศักยภาพและเตรียมพร้อมกระแสการท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไปภายหลังวิกฤตการณ์ไวรัสโคโรน่า

       โดยสมาชิกภาคชุมชนที่เข้าร่วมการประชุมนำโดยนายปนิธาน บุญสา ประธานสมาคมท่องเที่ยวโดยชุมชน  บ้านมะพร้าว 

สวนตาเจต บ้านสวนลางสาด  บ้านสวนสมุนไพรบางมะขาม บ้านสวนพัชรินทร ฯลฯ 

      วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวเป็นอีกส่วนภาคการศึกษาที่ทำงานร่วมกับชุมชนท่องเที่ยวมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยสุราษฎร์ธานีในการเป็นที่พึ่งให้กับชุมชนท้องถิ่น