05 พ.ย. 2562

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว แลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว แลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นำโดยอาจารย์ธนาวิทย์ บัวฝ้าย เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนอาจารย์ 2 ท่านและ นักศึกษาจำนวน 47 คน เข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กับ ภาควิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏเชียงใหม่