12 ม.ค. 2563

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 ดร.จันทร์พร ช่วงโชติ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว กล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อำเภอเกาะสมุย ซึ่งทางวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ได้ร่วมมือกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดการทดสอบ จำนวน 2 สาขา ได้แก่ สาขาพนักงานแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจโรงแรม ระดับ 1 และสาขาพนักงานต้อนรับส่วนหน้า ระดับ 1 ในการทดสอบครั้งนี้มีนักศึกษาเอกการโรงแรม หลักสูตรไทย และ สาขาการโรงแรมหลักสูตรนานาชาติ ได้เข้ารับการทดสอบและผ่านมาตรฐานตามที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกำหนด จำนวน 3 คน