25 มิ.ย. 2019

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ปีการศึกษา 2562

ABOUT EVENT

25 มิถุนายน 2562

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ปีการศึกษา 2562

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ดาวน์โหลดเอกสาร สำหรับนักศึกษา

EVENT SPEAKERS

  • ฝ่ายกิจการนักศึกษา วนช.

    Social Links

EVENT LOCATION