10 พ.ค. 2563

คู่มือจัดการจัดทำเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน

  • Version
  • Download 0
  • File Size 745.44 KB
  • File Count 1
  • Create Date 10-05-2563
  • Last Updated 10-05-2020

คู่มือจัดการจัดทำเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน

คู่มือจัดการจัดทำเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560