05 ก.พ. 2563

อบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานพัฒนานักศึกษาสู่การผลิตบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 และการเป็นวิศวกรสังคม 27 มกราคม 2563 (นางสาวศรีสุดา แก้มอำรัตน์)

  • Version
  • Download
  • File Size 138.78 KB
  • File Count
  • Create Date 05-02-2563
  • Last Updated 05-02-2020

อบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานพัฒนานักศึกษาสู่การผลิตบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 และการเป็นวิศวกรสังคม 27 มกราคม 2563 (นางสาวศรีสุดา แก้มอำรัตน์)