23 ก.ค. 2562

ประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย และคู่มือการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงานในสาขาวิชาชีพท่องเที่ยวและโรงแรม 7 สิงหาคม 2561(นางสาววิชชุตา ให้เจริญ)

  • Version
  • Download 1
  • File Size 74.32 KB
  • File Count 1
  • Create Date 23-07-2562
  • Last Updated 23-07-2019

ประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย และคู่มือการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงานในสาขาวิชาชีพท่องเที่ยวและโรงแรม 7 สิงหาคม 2561(นางสาววิชชุตา ให้เจริญ)