05 ส.ค. 2562

ปฏิทินวิชาการ กศ.บท. 1/2562

  • Version
  • Download
  • File Size 1.50 MB
  • File Count
  • Create Date 05-08-2562
  • Last Updated 05-08-2019

ปฏิทินวิชาการ กศ.บท. 1/2562

ปฏิทินดำเนินงานวิชาการของนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (กศ.บท.) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562