13 มิ.ย. 2562

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรม เรื่องการทำงานเชิงวิเคราะห์และเชิงสังเคาะห์จากงานประจำ

  • Version
  • Download 0
  • File Size 884.34 KB
  • File Count 1
  • Create Date 13-06-2562
  • Last Updated 13-06-2019

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรม เรื่องการทำงานเชิงวิเคราะห์และเชิงสังเคาะห์จากงานประจำ

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรม เรื่องการทำงานเชิงวิเคราะห์และเชิงสังเคาะห์จากงานประจำของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน สังกัดสถาบันอุดมศึกษา ณ วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา กรุงเทพมหานครฯ