30 เม.ย. 2563

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวเชิญชวนบริจาคโลหิต สู้วิกฤติ COVID-19

ดร.จันทร์พร ช่วงโชติ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว และ ดร.ณภัทร นาคสวัสดิ์ รองคณบดี นำบุคลากรและนักศึกษา ร่วมบริจาคโลหิต สู้วิกฤติ COVID-19

กิ่งงานกาชาดเกาะสมุยร่วมกับวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี และงานธนาคารโลหิตโรงพยาบาลเกาะสมุย ขอเชิญชวนผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรง และไม่เสี่ยงต่อการได้รับเชื้อ COVID-19 “ร่วมบริจาคโลหิต สู้วิกฤติ COVID-19” เพื่อส่งต่อโลหิตที่ปลอดภัยให้แก่ผู้ที่จำเป็น โดยร่วมบริจาคโลหิต ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 09.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมเฉวง ชั้น 3 อาคารวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กิจกรรมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิตมากมาย แบบเว้นระยะปลอดภัยและใส่หน้ากากอนามัย นอกจากนี้ยังมีการรับบริจาคอวัยวะและดวงตาของสภากาชาดไทย นับเป็นกิจกรรมดีๆส่งท้ายเดือน ขอบพระคุณผู้ให้บริจาคทุกท่านที่มีเจตนารมณ์เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยไว้ ณ โอกาสนี้