12 เม.ย. 2563

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มอบน้ำใจสู้ภัยไวรัส COVID 19

  วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นำโดย ดร.จันทร์พร ช่วงโชติ คณบดี ดร.ณภัทร นาคสวัสดิ์ รองคณบดี รวมทั้งอาจารย์และ นักศึกษา นำอาหารและขนมให้กำลังใจแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเกาะสมุยและจุดคัดกรอง ณ ท่าเรือหน้าทอน อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยอาหารและขนมที่มอบให้นั้นมาจากน้ำใจของอาจารย์ เจ้าหน้าที่และบุคลากรของวิทยาลัยที่มีเป้าหมายที่จะให้กำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่จุดคัดกรองในการดูแลผู้ป่วยและประชาชนในพื้นที่เกาะสมุยจากสถานการณ์ไวรัส COVID 19 ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีในการเป็นที่พึ่งแก่ท้องถิ่นชุมชน