ดาวน์โหลดเอกสาร สำหรับนักศึกษา

แบบฟอร์ม/คำร้อง สำหรับนักศึกษา

  Work-Integrated Learning

  Icon

  รายชื่อสถานประกอบการปีการศึกษา 2/2562 22.90 KB 29 downloads

  รายชื่อสถานประกอบการปีการศึกษา...

   เอกสารฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

   Icon

   รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการตอบรับจากสถานประกอบการ 304.53 KB 27 downloads

   ให้เข้าฝึกในระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม...
   Icon

   แบบฟอร์มตรวจสอบรายวิชา inter 2556 0.00 KB 7 downloads

   แบบฟอร์มสำหรับตรวจสอบรายวิชาสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว...
   Icon

   TABLE MANNER (PPT) 0.00 KB 5 downloads

   ...
   Icon

   TABLE MANNER (PDF) 0.00 KB 1 downloads

   ...

   คู่มือนักศึกษา

    เอกสารฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

    Icon

    รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการตอบรับจากสถานประกอบการ 304.53 KB 27 downloads

    ให้เข้าฝึกในระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม...
    Icon

    แบบฟอร์มตรวจสอบรายวิชา inter 2556 0.00 KB 7 downloads

    แบบฟอร์มสำหรับตรวจสอบรายวิชาสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว...
    Icon

    TABLE MANNER (PPT) 0.00 KB 5 downloads

    ...
    Icon

    TABLE MANNER (PDF) 0.00 KB 1 downloads

    ...