12 มี.ค. 2562

นักศึกษา สาขาธุรกิจการบิน ร่วมสัมมนา กลยุทธ์การตลาดเชิงรุก เพื่อช่วงชิงความได้เปรียบทางการแข่งขันของสายการบินในประเทศ และ Cabin Service

ในวันที่ 12 มีนาคม 2562 วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ได้รับเกียวติจากคุณต่อตระกูล สมากุล ผู้อำนวยการฝ่ายขาย-ประเทศไทย บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) มาบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “กลยุทธ์การตลาดเชิงรุก เพื่อช่วงชิงความได้เปรียบทางการแข่งขันของสายการบินในประเทศ” พร้อมด้วยคุณกีรตินุช รัชชระเสวี บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “Cabin Service” ให้กับนักศึกษา สาขาธุรกิจการบิน ชั้นปีที่ 3 ณ ห้องประชุมเฉวง วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี