25 พ.ย. 2562

กิจกรรมผสมเครื่องดื่ม Cocktail, Mock tail และการทำกาแฟ ของนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว

กิจกรรมผสมเครื่องดื่ม Cocktail, Mock tail และการทำกาแฟ ของนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว

เสร็จสิ้นไปแล้ว กับกิจกรรมผสมเครื่องดื่ม Cocktail, Mock tail และการทำกาแฟ ของนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กับการอบรมและฝึกปฏิบัติทักษะการทำเครื่องดื่มเพื่อปฏิบัติงานในโรงแรม ณ ห้องอาหารนานาชาติ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อ.เกาะสมุย อุปกรณ์ที่ใช้เป็นอุปกรณ์แบบมืออาชีพ โดยมีทีมวิทยากรจากคุณทวีศิลป์ สืบสะอาด เจ้าของร้าน The caffeine coffee and fusion drink คุณนลินภรณ์ นิลกิตร Bartender และคุณจินตนา หนูรักษ์ Bartender Captain จากโรงแรม Cape Sienna Phuket รสชาติเครื่องดื่ม อร่อยมาก เพิ่มมูลค่าของวัตถุดิบในท้องถิ่นให้มีความน่าสนใจมากขึ้นได้เป็นอย่างมาก