04 ก.ย. 2562

สาขาธุรกิจการบิน วนช. คว้ารองชนะเลิศ ธิดาชาวสวนยาง

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอแสดงความยินดีกับ น้องใบเฟิร์น นางสาวนริศรา เรืองเกิด สาขา ธุรกิจการบิน ชั้นปีที่ 3 ที่คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดธิดาชาวสวนยาง เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ด้วยความสามารถพิเศษ การรำมวยไทย โชว์ศิลปะการต่อสู้ และแต่งกายด้วยชุดวัฒนธรรมท้องถิ่นของภาคใต้ โดยในงานนี้ มีผู้เข้าร่วมประกวดจำนวน 15 คน จากสถาบันอุดมศึกษา ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดอื่นๆใกล้เคียง