25 มิ.ย. 2563

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ร่วมหารือแนวทางการบริหารจัดการสู่แนวทางการเปิดสมุยให้เป็น Travel Bubble

ในวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ดร.จันทร์พร ช่วงโชติ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว พร้อมด้วย ดร.ณภัทร นาคสวัสดิ์ รองคณบดี และคณาจารย์วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ร่วมประชุมกับภาคีเครือข่ายการท่องเที่ยวเกาะสมุย หารือแนวทางการบริหารจัดการสู่แนวทางการเปิดสมุยให้เป็น Travel Bubble การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว โดยการประชุมประกอบด้วย อำเภอเกาะสมุย, สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุย, สภาอุตสาหกรรมจังหวัด, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, สำนักงานเกาะสมุย, ชมรมบริหารงานบุคคลสมุย, สมาคมสปาสมุย, ชมรมมัคคุเทศก์ และสมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเกาะสมุย ณ ร้านอาหาร The Mud อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 🌴🌴

🚤🚤