24 ส.ค. 2563

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวให้การต้อนรับ รอง ผบ.ทบ.และคณะผู้ติดตามลงพื้นที่สมุย หารือรับฟังความคิดเห็น เตรียมผ่อนคลายนักท่องเที่ยวต่างชาติ “Samui Bubble Model “

ในวันที่ 24 สิงหาคม 2563 ดร.จันทร์พร ช่วงโชติ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี คณะอาจารย์และบุคลากร ให้การต้อนรับ พลเอกณัฐพล นาคพาณิชย์ รองผู้บัญชาการทหารบก/รองหัวหน้าสำนักงานเลขาธิการ ศบค.พร้อมด้วยคณะลงพื้นที่อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการประชุมหารือการเตรียมความพร้อมแผนรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ กรณีเดินทางท่องเที่ยวเกาะสมุย ภายใต้รูปแบบ Samui Bubble Model ณ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อำเภอเกาะสมุย โดยมีพลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาค 4 นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายธีระพงศ์ ช่วยชู นายอำเภอเกาะสมุย นายวรสิทธิ์ ผ่องคำพันธุ์ นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวสมุย หัวหน้าราชการ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการโรงแรม และประชาชน เข้าร่วมประชุม

พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ รองผู้บัญชาการทหารบก/รองหัวหน้าสำนักงานเลขาธิการ ศบค. กล่าวว่า วันนี้ลงมาเพื่อพูดคุยหารือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับแนวทางดำเนินการ หากจะมีการผ่อนคลายให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวที่เกาะสมุย หลักสำคัญ คือ ประเมินความพร้อมของทุกภาคส่วน ทั้งผู้ประกอบการ ประชาชน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ในการอำนวยความสะดวกในการป้องกันเฝ้าระวังโรค โดยยังคงยึด 5 หลักความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กรณีเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ คือ

1.ต้องมีการตั้ง ศปก. ( Operations Center) วางแผน อำนวยการ กำกับ ดูแลการดำเนินการอย่างบูรณาการและประสานสอดคล้อง

2. ยึดหลัก Quarantine 14 วัน ร่วมกับ Close Observation ในทุกกิจกรรม ที่ สามารถทำได้

3. มีทีมติดตามทางการแพทย์กำกับดูแลตามห้วงเวลาตามความเหมาะสม โดยแม่ทัพภาคที่ 4 พร้อมดูแลสนับสนุนทีมแพทย์ทหารเข้ามาช่วยเหลือ

4. ปี 2563-2564 มีการจัดตั้งกองทุนป้องกันโรคโควิด 19 ที่ดำเนินการโดยภาคประชาสังคม และ

5. มีการทำความเข้าใจกับ ประชาชนในพื้นที่อย่างจริงใจและเปิดเผย

ด้านอำเภอเกาะสมุยได้เสนอแนวทางการรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเดินทางเข้าท่องเที่ยวสมุย ภายใต้รูปแบบ Samui Bubble Model 6 มาตรการ 7 แผนปฎิบัติต่อคณะในการพิจารณา อีกด้วย ทั้งนี้ เกาะสมุย จะสามารถผ่อนคลายให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวได้เมื่อไรนั้นต้องหารือกับส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อประเมิน ความพร้อมอีกครั้ง แต่ถ้ามีการผ่อนคลายนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเข้ามาท่องเที่ยวเน้นย้ำต้องผ่านระบบ Quarantine 14 วัน เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เกิดความมั่นใจ


🌴🌴