23 ก.ค. 2563

วนช.ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมให้ความรู้งานประกันสังคม ประจำปี 2563

…ดร.ณภัทร นาคสวัสดิ์ รองคณบดีศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและพันธกิจสัมพันธ์ ร่วมต้อนรับ นายธีระพงษ์ ช่วยชู นายอำเภอเกาะสมุย นายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบการ และผู้ประกันตน ในการจัดประชุมให้ความรู้งานประกันสังคม ประจำปี 2563 ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมเฉวง ชั้น 3 วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี…

…ซึ่งจัดโดยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเกาะสมุย การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องกฎหมายตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537…

🏝🏝