23 ส.ค. 2563

โครงการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เก็บขยะที่มาติดชายหาด เกาะแตน

ในวันที่ 22 สิงหาคม 2536 ดร.จันทร์พร ช่วงโชติ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นำอาจารย์และนักศึกษาร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ตามโครงการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เก็บขยะที่มาติดชายหาด เกาะแตน ภายใต้การนำของนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย นายธีระพงศ์ ช่วยชู นายอำเภอเกาะสมุย ร่วมกับผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ นายกเทศมนตรีนครเกาะสมุย ข้าราชการพลเรือน ตำรวจ ทหาร นักเรียน นักศึกษา บริษัท ห้างร้าน ภาคเอกชน อสม. ประชาชนจิตอาสา และจิตอาสาพระราชทาน กว่า ๓๐๐ คน ลงเรือเดินทางไปร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เก็บขยะที่ลอยมาติดชายหาด เกาะแตน หมู่ ๒ ตำบลตลิ่งงาม อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

🌴🌴