10 ม.ค. 2562

นศ.ธุรกิจการบิน วนช. ศึกษาดูงานด้านการบิน

ระหว่างวันที่ 19 – 21 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์ฝึกลูกเรือ หลักสี่ บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน), ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ และฝ่ายช่าง ดอนเมือง

อ่านต่อ