20 ส.ค. 2563

กิจกรรมประดับดาวเลื่อนชั้นปีและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปี 2563

เมื่อวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา หลักสูตรการจัดการโรงแรมหลักสูตรนานาชาติ จัดกิจกรรมประดับดาวเลื่อนชั้นปีและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปี 2563 โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติยาก Mr. Gary Henden ผู้จัดการทั่วไป และ คุณ เชษฐพล โภควรากร ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม โรงแรม Six Senses Samui Resort บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ การเปลี่ยนแปลงธุรกิจโรงแรมจากสถานการณ์ COVID การปรับตัวของคนโรงแรม ทักษะที่จำเป็นสำหรับงานโรงแรมในปัจจุบันและอนาคต การเตรียมความพร้อมเพื่อการเป็นนักศึกษาฝึกงานในธุรกิจโรงแรมกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มอบดาวประดับแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 นอกจากนี้ได้มีการมอบเกียรติบัตรนักศึกษาเรียนดีเพื่อเป็นกำลังใจแก่นักศึกษา 🤟🏼🤟🏼

🎈🎈