15 โรงแรมร่วมสัมภาษณ์นักศึกษา
19 มิ.ย. 2557

15 โรงแรม ร่วม MOU สัมภาษณ์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

    เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2557 วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวจัดโครงการ ตลาดนัดแรงงาน ณ ห้อง Auditorium อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีโรงแรมชั้นนำเข้าร่วมโครงการดังกล่าวจำนวน 14 โรงแรม

 15 โรงแรมร่วมสัมภาษณ์นักศึกษา

          ดร.อุษณีย์ สุธรรมมาภรณ์ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว กล่าวว่า หลังจากวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือในการสนับสนุนให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และบูรณาการความรู้จากการเรียนการสอนสู่การปฏิบัติงานจริง กับกลุ่มเครือข่ายโรงแรมเครือข่ายระหว่างประเทศ 15 โรงแรม เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา จึงจัดโครงการตลาดนัดแรงงาน ครั้งที่ 1 ขึ้นเพื่อขับเคลื่อนข้อตกลงดังกล่าว ให้เป็นรูปธรรม ดร.สิญาธร ขุนอ่อน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวว่า สำหรับการจัดกิจกรรมตลาดนัดแรงงาน ของวิทยาลัยฯในวันที่ 15 มิถุนายน 2557 วิทยาลัยฯ ได้รับความร่วมมือจากโรงแรมจำนวน 14 โรงแรม

ประกอบด้วย โรงแรมเลอเมอริเดียน ภูเก็ต บีช รีสอร์ท โรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต โรงแรมอนันทารา ภูเก็ต วิลล่า โรงแรมอนันทารา รายัน รีสอร์ท อแนด์สปา โรงแรมทวินปาล์มส์ ภูเก็ต โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า โรงแรมอังศนา ลากูน่า โรงแรมเมอเวนพิค รีสอร์ท แอนด์สปา กะรน โรงแรมเรเนซองซ์ ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์สปา โรงแรม เดอะเวสติน สิเหร่เบย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา โรงแรมฮอลิเดย์ อิน รีสอร์ท แอนด์ สปา โรงแรมเรดิสัน บลู พลาซ่า รีสอร์ท โรงแรมเดอะนาคา ไอแลนด์ และโรงแรมดับเบิ้นทรี รีสอร์ท เข้านำเสนอข้อมูลโรงแรม และสอบสัมภาษณ์นักศึกษาที่มีความสนใจเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มีนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ จำนวน 120 คน ซึ่งในปีต่อไปคาดว่าจะเพิ่มขึ้น จากการประสานงานกับโรงแรมยังมีพื้นที่สำหรับนักศึกษาในสาขาวิชาอื่นๆ ที่สามารถเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้อีกและทางโรงแรมมีความต้องการ เช่น สาขาบัญชี สาขาไฟฟ้า สาขาการจัดการ และสาขาที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมนันทนาการ ซึ่งโรงแรมจะได้ประสานงานมาในการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป


15 โรงแรมร่วมสัมภาษณ์นักศึกษาดร.สิญาธร ขุนอ่อน15 โรงแรมร่วมสัมภาษณ์นักศึกษา 15 โรงแรมร่วมสัมภาษณ์นักศึกษา

 

ใส่ความเห็น