DSC 4969
03 พ.ค. 2559

แสดงความยินดีและต้อนรับคณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว

DSC 49691DSC 4987DSC 4968

ดร.วัฒนา จันทรัมพร รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา รักษาการคณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว พร้อมด้วยอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าแสดงความยินดีและต้อนรับ ดร.จันทร์พร ช่วงโชติ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว 

ใส่ความเห็น