01 มี.ค. 2561

แจ้งนักศึกษาเข้าร่วมปัจฉิมนิเทศ (จบในปีการศึกษา 2560)

แจ้งนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560 เข้าร่วมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ในวันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2561 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี