แข่งขันกีฬาประเพณี วนช. ม่วง-ขาว ประจำปี 2560
21 ก.ค. 2560

แข่งขันกีฬาประเพณี วนช. ม่วง-ขาว ประจำปี 2560

แข่งขันกีฬาประเพณี วนช. ม่วง-ขาว ประจำปี 2560

 สโมสรนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ประจำปี 2560 ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดโครงการกีฬาสานสัมพันธ์ ม่วง-ขาว ประจำปี 2560 ขึ้นเพื่อให้นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ได้มีโอกาสปฏิบัติและพบปะในการแข่งกีฬาร่วมกัน อันเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษารุ่นพี่และนักศึกษารุ่นน้องทุกกลุ่มเรียน นอกจากนั้นยังเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายของนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ปลอดภัย ห่างไกลจากยาเสพติด

 

 

 

ใส่ความเห็น