19 พ.ค. 2560

เปิดรับอาจารย์พิเศษ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว

*ขณะนี้ปิดรับสมัครแล้ว

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว เปิดรับอาจารย์พิเศษ

ITR0006การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการ (Personality Development for Tourism and Hospitality)

ITR0008 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (Information Technology Application for Tourism Industry)

ITR0204 การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage Management)

       

เอกสารใบสมัคร และคำอธิบายรายวิชา

ใบสมัครอาจารย์พิเศษ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว

คำอธิบายรายวิชา รายวิชาเปิดรับอาจารย์พิเศษ

 

* ข้อมูลเพิ่มเติม ติอต่อ คุณอุราวรรณ ศิริแสง โทร. 077 913 372 ในวันและเวลาราชการ

ใส่ความเห็น