เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ปีการศึกษา 2559
25 ส.ค. 2558

เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบเข้าศึกษาต่อ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ปีการศึกษา 2559

เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ปีการศึกษา 2559

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบเข้าศึกษาต่อ ประจำปี 2559

วันเวลา ที่รับสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้ – 5 ตุลาคม 2558

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
วันที่ 7 ตุลาคม 2558

วันเวลาและสถานที่สอบ
สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ วันที่ 17 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00 น.
1. ณ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
2. ศูนย์ปฏิบัติการธุรกิจการบิน อาคารไอทีสแควร์ ชั้น 11 หลักสี่ กรุงเทพมหานครฯ

ประกาศผลสอบ
วันที่ 19 ตุลาคม 2558 ทางเว็บไซต์ http://www.inter.sur.ac.th

การรายงานตัว
วันที่ 31 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00 – 14.00 น.
1. ณ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
2. ศูนย์ปฏิบัติการธุรกิจการบิน อาคารไอทีสแควร์ ชั้น 11 หลักสี่ กรุงเทพมหานครฯสนใจสมัครสอบเข้าศึกษาต่อ : แบบฟอร์มรับสมัครออนไลน์
ข้อมูลเพิ่มเติม : เงื่อนไขและเอกสารประกาศรับสมัคร

 

ใส่ความเห็น