01 ก.พ. 2561

อาจารย์และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว นำเสนอบทความวิชาการ ณ กรุงโตเกียว ญี่ปุ่น

อาจารย์และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว นำเสนอผลงานบทความวิชาการ ในงาน Annual International Conference in Business Management, Social Sciences and Sustainable Development 2018 กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 22-23 ที่ผ่านมา โดยมีการนำเสนอบทความวิชาการทั้งหมด 5 ท่าน คือ ดร.สิญาธร นาคพิน, .ธนาวิทย์ บัวฝ้าย, .กนกวรรณ ศรีขวัญ รวมทั้ง บุคลากรสายสนับสนุน นางสาวเพ็ญวิไล แก้วเพชร และ นางสาวศรีสุดา แก้วอำรัตน์

ใส่ความเห็น