อาจารย์วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว นำเสนอผลงานวิจัย ณ ประเทศญี่ปุ่น
30 ส.ค. 2560

อาจารย์วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว นำเสนอผลงานวิจัย ในงาน The 3rd Conference on Sustainable Tourism in Asia (COSTA 2017) ประเทศญี่ปุ่น

อาจารย์เกสสิณี ตรีพงศ์พันธุ์ และ อาจารย์เบญญา จริยวิจิตร นำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 3rd Conference on Sustainable Tourism in Asia (COSTA 2017) ณ โรงแรม The Mitsui Garden hotel ฮิโรชิม่า ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม 2560 ถึง 31 สิงหาคม 2560 โดยนำเสนอผลงานวิจัยในหัวข้อ Innovation of Tourism Urban Interpretive Signage และหัวข้อ A comparative study on tourist behavior in online room booking of Thai and foreign tourists in Suratthani Province, Thailand ตามลำดับ

 

อาจารย์วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว นำเสนอผลงานวิจัย ณ ประเทศญี่ปุ่นอาจารย์วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว นำเสนอผลงานวิจัย ในงาน The 3rd Conference on Sustainable Tourism in Asia (COSTA 2017) ประเทศญี่ปุ่น

อาจารย์วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว นำเสนอผลงานวิจัย ในงาน The 3rd Conference on Sustainable Tourism in Asia (COSTA 2017) ประเทศญี่ปุ่น

ใส่ความเห็น