31 ม.ค. 2557

วิทยาลัยนานาชาติฯ อ.เกาะสมุย จัดสอบ TOEIC

ดาวน์โหลด : รายละเอียดและใบสมัครสอบ TOEIC

การสมัครสอบ TOEIC

ผู้สนใจสามารถสมัครสอบและชำระเงินค่าสมัครสอบได้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 ก่อนเวลา 15.30 น. ในวันและเวลาราชการ 

1. สมัครสอบด้วยตนเอง
ผู้สมัครสอบสามารถขอรับใบสมัครสอบที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ศูนย์อำเภอเกาะสมุย ก่อนเวลา 15.30 น. ในวันและเวลาราชการ โดยกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง และครบถ้วนลงในแบบฟอร์มใบสมัครสอบ TOEIC

2. สมัครสอบทาง E-mail หรือ โทรสาร
ผู้สมัครสอบสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครสอบได้จาก https://www.inter.sru.ac.th โดยกรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วนลงในแบบฟอร์มใบสมัครสอบ TOEIC แล้วสแกนใบสมัครที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วส่งมาที่ E-mail: ist.samui@hotmail.com หรือ ทางโทรสาร 077 – 300258 กดต่อเลขหมายภายใน 1107

สถานที่สอบ
ห้องประชุมละไม ชั้น 2 อาคารวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ศูนย์อำเภอเกาะสมุย

* ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณดอกรักษ์ นัดทยาย โทรศัพท์ 077 – 300258 หมายเลขภายใน 1106 ก่อนเวลา 15.30 น. ในวันและเวลาราชการ 

ใส่ความเห็น