วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการนำเที่ยว(มัคคุเทศก์น้อย BY IST. 2017)
24 ก.ค. 2560

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการนำเที่ยว(มัคคุเทศก์น้อย BY IST. 2017)

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการนำเที่ยว(มัคคุเทศก์น้อย BY IST. 2017)ดร.จันทร์พร ช่วงโชติ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการนำเที่ยว มัคคุเทศก์น้อย By IST. 2017 โดยจัดกิจกรรมขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 28 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมแก้วสมุย รีสอร์ท จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

อ่านต่อ : เว็บไซต์งานบริการวิชาการ

ใส่ความเห็น