04 มี.ค. 2557

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว เปิดรับตรง 2557

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ (รับตรง) ปีการศึกษา 2557

ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ เท่านั้น

ระบบรับสมัคร : ระบบรับสมัครเข้าศึกษาต่อ  (วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว)

 กำหนดการรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษา รับตรงนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ปีการศึกษา 2557

กิจกรรม

วัน/เดือน/ปี

  1. 1.       รับสมัคร

ตั้งแต่บัดนี้ – 20 พฤษภาคม 2557

  1. 2.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

21  พฤษภาคม 2557

  1. 3.       สอบข้อเขียน+สอบสัมภาษณ์

26  พฤษภาคม 2557

  1. 4.       ประกาศผลการสอบคัดเลือก

28  พฤษภาคม 2557

  1. 5.       นักศึกษาใหม่รายงานตัว

16  มิถุนายน  2557

ใส่ความเห็น