ลงนามความร่วมมือทางการศึกษาร่วมกับโรงเรียนยานากาวา ประเทศญี่ปุ่น
02 ก.ค. 2560

ลงนามความร่วมมือทางการศึกษาร่วมกับโรงเรียนยานากาวา ประเทศญี่ปุ่น

ลงนามความร่วมมือทางการศึกษาร่วมกับโรงเรียนยานากาวา ประเทศญี่ปุ่นmou japan1

 

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีลงนามความร่วมมือทางการศึกษาร่วมกับโรงเรียนยานากาวาประเทศญี่ปุ่นเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นให้ได้มาตรฐานแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางการศึกษาและส่งเสริมการท่องเที่ยวสู่ทั้งสองประเทศ

ใส่ความเห็น