13 มี.ค. 2557

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์เฉพาะ รุ่นที่ 2

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่) รุ่นที่ 2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เอกสารรายชื่อ : รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์รุ่นที่2
กำหนดการ : กำหนดการโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์เฉพาะรุ่นที่2

* ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าฝึกอบรมฯ ต้องชำระค่าใช้จ่ายในการออกนอกสถานที่ จำนวน 2,500 บาท

หมายเลขบัญชี 981-5-30408-9 ธนาคารกรุงไทย สาขาขุนทะเล ชื่อบัญชี น.ส.วาสนา เพชรกาศ

และ แฟ็กซ์ (FAX) หลักฐานการโอนเงิน ภายในวันศุกร์ ที่ 14 มีนาคม 2557 เวลา 16.00 น.
พร้อมแจ้งความประสงค์ห้องพัก ณ สถานที่อบรม เพื่อยืนยันการเข้าอบรม โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมายัง วิทยาลัยฯ

** ผู้เข้าอบรมลงทะเบียนวันที่ 17 มีนาคม 2557 เวลา 08.00 – 08.30 น. ณ ห้องแก้วสมุย 2 โรงแรมแก้วสมุย

โทรสาร (FAX). 077 355 688

ใส่ความเห็น