รายชื่อผุ้มีสิทธิ์สอบเข้าอบรมมัคคุเทศก์ รุ่นที่ 3 (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่)
21 ส.ค. 2557

รายชื่อผุ้มีสิทธิ์สอบเข้าอบรมมัคคุเทศก์ รุ่นที่ 3 (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่)

 

รายชื่อผุ้มีสิทธิ์สอบเข้าอบรมมัคคุเทศก์ รุ่นที่ 3 (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่)
สอบภาคทฤษฏี และสอบสัมภาษณ์ วันอังคาร ที่ 19 สิงหาคม 2557
ณ ห้องประชุมละไม ชั้น 2 วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อำเภอเกาะสมุย

เอกสารรายชื่อ : รายชื่อผุ้มีสิทธิ์สอบเข้าอบรมมัคคุเทศก์รุ่นที่ 3

ใส่ความเห็น