นักศึกษาฮังการี
23 ม.ค. 2561

ยินดีต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศฮังการี Welcome internship student from Hungary. 欢迎光临 匈牙利留学生.

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายและมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี มีการดำเนินโครงการความร่วมมือ Budapest Business School, Faculty of Commerce, Catering and Tourism (BBS,CCCT) ประเทศฮังการี ด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการโรงแรมและการแลกเปลี่ยนผู้บริหารและอาจารย์เพื่อเชื่อมสัมพันธ์และนิเทศงานนักศึกษาเป็นประจำทุกปี
ในภาคการศึกษา 2/2560 ได้มีนักศึกษาประเทศฮังการีที่มีความประสงค์ที่จะฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการโรงแรมในพื้นที่อำเภอเกาะสมุย ที่ตั้งของวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี จำนวน 3 คน โดยกำหนดให้มีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการโรงแรมในระหว่างวันที่ 21 มกราคม – 9 เมษายน 2561
ณ โรงแรมนิวสตาร์บีชรีสอร์ท เกาะสมุย อ.เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นักศึกษาจาก Budapest Business School, Faculty of Commerce, Catering and Tourism (BBS,CCCT) ประเทศฮังการี จำนวน 3 คน ได้แก่

1) Miss Romsics Adél
2) Miss Mercédesz Varga
3) Miss Dóra Mészáros

[cs_gallery column_size=”1/2″ cs_gal_layout=”gallery-slider” cs_gal_album=”exchange-student-hungary” cs_gal_pagination=”On”]

ใส่ความเห็น