ผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปี 2560
02 ก.พ. 2560

ผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณBudapest ประเทศฮังการี ประจำปี 2560

ผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปี 2560

 

ผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ Budapest Business School,Faculty of Commerce,Catering and Tourism ประเทศฮังการี ประจำปี 2560

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศผลฯ : ผลการคัดเลือกนักศึกษาแลกเปลี่ยนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ Budapest

ใส่ความเห็น