13 ก.พ. 2561

ปัจฉิมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพ น.ศ. การท่องเที่ยว รหัส 57

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศก์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว รหัส 57 เมื่อวันที่ 9 กพ 2561

[cs_gallery column_size=”1/1″ cs_gal_layout=”gallery-medium” cs_gal_album=”%e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b8%88%e0%b8%89%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88″ cs_gal_pagination=”On” cs_gal_media_per_page=”10″]