ปัจฉิมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2556
19 ก.พ. 2556

ปัจฉิมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 2556

ปัจฉิมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2556

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ประจำปีการศึกษา 2555

วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556

เริ่มลงทะเบียนเวลา 8.30 น. – 16.30 น.

ณ ห้อง VDO Conference อาคารทีปังกรรัศมีโชติ

 

* ให้นักศึกษาแต่งกายชุดสูท และเตรียมสารนิพนธ์พร้อมคู่มือมาส่งในวันดังกล่าวด้วย

ใส่ความเห็น