โครงการ “ปลูกฟาร์มความคิด”
07 พ.ค. 2561

โครงการ “ปลูกฟาร์มความคิด”

โครงการ “ปลูกฟาร์มความคิด”เมื่อวันที่ 3 – 4 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎ์ธานี วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อำเภอเกาะสมุย และ บริษัท กะทิกะลา จำกัด ได้ร่วมมือกัน จัดโครงการค่ายแกนนำเยาวชน ปลูกฟาร์มความคิด ให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ในเกาะสมุย นักเรียนจากโรงเรียนเกาะสมุย นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และจากมหาวิทยาลัยราชภัฏหาดใหญ่ที่เข้าร่วมในครั้งนี้   โดยมี คุณ ศุ บุญเลี้ยง หรือ พี่จุ้ย ศิลปินชื่อดังเจ้าของเพลง อิ่มอุ่น  มาเป็นวิทยากรหลักในครั้งนี้ และยังมีแขกรับเชิญที่เป็นศิลปิน อีกมากมายมาร่วมในโครงการนี้ด้วย เช่น พิง ลำพระเพลิง ผู้กำกับภาพยนตร์  พี่นก นิรมล พิธีกรรายการทุ่งแสงตะวัน  โดยโครงการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนากลุ่มแกนนำเยาวชน เสริมทักษะการทำงานเป็นกลุ่ม เป็นทีม สร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคมได้ โดยรูปแบบกิจกรรมทั้ง 2 วันนี้ จะเป็นการ Work shop ฝึกกระบวนการคิด โดยให้ฝึกให้เยาวชนฝึกลดปริมาณขยะในชีวิตประจำวัน ฝึกการคิดแก้ปัญหา  ส่งเสริมให้เยาวชนเกิดกระบวนการคิดและการทำงานอย่างเป็นระบบ พัฒนาการสื่อสารเพื่อเสนอความคิด เป็นต้น