กยศ.

กยศ.

          มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กำหนดจัดประชุมนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ขึ้นในวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2556 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมวชิราลงกรณ เพื่อให้นักศึกษารับทราบแนวทาง และเป็นการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการกู้ยืมเงินกองทุนผ่านระบบ e-Studentloan ประจำปีการศึกษา 2556 

จึงประกาศมาเพื่อนักศึกษากองทุนทราบ และเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลาและสถานที่ข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกัน

 

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง :

  ประชุมนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 2556

ใส่ความเห็น