20 ม.ค. 2559

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบเข้าศึกษาต่อ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว (รับตรง ครั้งที่ 2) ปี 2559

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบเข้าศึกษาต่อ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว (รับตรง ครั้งที่ 2)  ปี 2559
รับตรงครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559 และรายงานตัว วันที่ 23 มกราคม 2559
เพื่อเข้าศึกษาต่อภาคปกติ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

เอกสารรายชื่อและรายละเอียดค่าใช้จ่าย : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบเข้าศึกษาต่อ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว (รับตรง ครั้งที่ 2) ปี 2559

ใส่ความเห็น