ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ รุ่นที่ 3 (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่)
21 ส.ค. 2557

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ รุ่นที่ 3 (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ รุ่นที่ 3 (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่)

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก หลักสูตรอบรมมัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่) รุ่นที่ 3 อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เอกสารรายชื่อ : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ รุ่นที่ 3 (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่)

สามารถดาวน์โหลดตารางการอบรมได้ที่ www.inter.sru.ac.th
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หมายเลขโทรศัพท์ 077-300257

ใส่ความเห็น