06 ก.พ. 2557

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ วิทยาลัยนานาชาติฯ 2557


ดาวน์โหลดเอกสารชื่อ และรายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อฯ 2557

– ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกรายงานตัววันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2557
– ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และ ศูนย์ปฏิบัติการธุรกิจการบิน อาคาร ไอทีสแควร์ ชั้น 11 เขตหลักสี่ กทม.

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว หมายเลขโทรศัพท์ 077 355 688 หรือ 077 913 333 ต่อ 679

ใส่ความเห็น