24 ก.พ. 2561

นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการบิน 2560 ศึกษาดูงาน

นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการบิน ปีการศึกษา 2560 ศึกษาดูงาน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติเกาะสมุย-สุราษฎร์ธานี วันที่ 20-21 กุมภา​พันธ์ 25​61

[cs_gallery column_size=”1/1″ cs_gal_layout=”gallery-medium” cs_gal_album=”%e0%b8%99%e0%b8%a8-%e0%b8%98%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%b4%e0%b8%99-%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%b9″ cs_gal_pagination=”On” cs_gal_media_per_page=”20″]