24 ก.พ. 2561

นศ. ร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพทางการท่องเที่ยว

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ส่งนักศึกษาเข้าร่วม โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพทางการท่องเที่ยว (ระดับอุดมศึกษา) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

โดยได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วม 3 ประเภทการแข่งขัน ได้แก่ ทักษะการนำเสนอรายการนำเที่ยว, ทักษะมัคคุเทศก์ภาษาอังกฤษ และ ทักษะมัคคุเทศก์ภาษาไทย ซึ่งในการแข่งขันครั้งนี้ นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว นายรัชชานนท์ กีรติโอภาสวัสดิ์ ได้รับรางวัลชมเชย ในทักษะมัคคุเทศก์ภาษาไทย

[cs_gallery column_size=”1/1″ cs_gal_layout=”gallery-medium” cs_gal_album=”%e0%b8%99%e0%b8%a8-%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b9%81%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b0%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%8a%e0%b8%b2″ cs_gal_pagination=”On” cs_gal_media_per_page=”10″]