10 พ.ค. 2562

ถวายพระพรชัยมงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีในวันศุกร์ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๔๐ น. ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์จิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ในเวลา ๐๙.๓๐ น. ณ บริเวณโรงยิมเนเซี่ยม ๑ ด้านข้างสำนักจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี