ดร.ชุลีวรรณ ปราณีธรรม นำเสนอผลงานวิชาการ ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 33rd International Academic Conference ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย
30 ส.ค. 2560

ดร.ชุลีวรรณ ปราณีธรรม วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว นำเสนอผลงานวิจัย ณ ประเทศออสเตรีย

ดร.ชุลีวรรณ ปราณีธรรม นำเสนอผลงานวิชาการ ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 33rd International Academic Conference ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรียดร.ชุลีวรรณ ปราณีธรรม นำเสนอผลงานวิชาการ ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 33rd International Academic Conference ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย

          ดร.ชุลีวรรณ ปราณีธรรม นำเสนอผลงานวิชาการ ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 33rd International Academic Conference ณกรุงเวียนนาประเทศออสเตรีย ในหัวข้อ Historical Tourism : A Case Study of Muang Wiang Sa ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม 2560 ถึง 31 สิงหาคม 2560

ใส่ความเห็น