24 มิ.ย. 2557

ประชาสัมพันธ์การรับชุดครุยของบัณฑิต

ารรับครุยของบัณฑิตวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว

สามารถติดต่อรับได้ ณ โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2557

 

ชดครย

ใส่ความเห็น