ขอแสดงความยินดีกับบันณฑิตใหม่ 2558 วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว
15 ก.ย. 2558

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ 2558

ขอแสดงความยินดีกับบันณฑิตใหม่ 2558 วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว

กำหนดการ
วันที่ 19 กันยายน 2558 บริเวณหน้าห้องโถง หอประชุมวชิราลงกรณ

12.00 น. รับอาหารกลางวัน
             จองภาพถ่ายหมู (พร้อมชำระเงิน)
             รับของที่ระลึก

ตารางถ่ายภาพหมู่วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว
วันที่ 22 กันยายน 2558 เริ่มถ่ายภาพ เวลา 06.30 น.
ณ หน้าอาคารวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว

 

ลำดับ กลุ่มเรียนหรือปีที่เข้าศึกษาฯ สาขา
1 53101.071 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
2 53102.072 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
3 55115.071+52+54 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
4 53104.071 การจัดการธุรกิจบริการ
5 5490.071+53 ธุรกิจการบิน
6 5491.072 ธุรกิจการบิน
7 5492.071 ธุรกิจการบิน (Inter)
8 ธทท. ศศ.บ.4
9 กศ.บท. สมุย+สุราษฎร์ฯ  

ใส่ความเห็น